Hoofd massage

Tijdens deze behandeling wordt zowel gezicht als schedel gemasseerd.
Deze massage brengt verlichting bij spanningshoofdpijn, waardoor de geest tot rust kan komen.
Langzame bewegingen brengen je in het hier en nu.